ARBORION CZ  

   ODBORNÁ PÉČE O STROMY 

    Stromy jsou živé organismy s bohatou vnitřní strukturou a složitými fyziologickými procesy, s pozoruhodnými biologickými projevy a životními strategiemi.

    Stromy rostou, stárnou a odumírají v čase zcela odlišných proporcí od času "lidského".

    V přírodních podmínkách stromy lidskou "údržbu" nepotřebují. Pro bezproblémové soužití se stromy v sídlech a obydlené krajině při zachování jejich ekologických a estetických funkcí je však v mnoha případech odborná péče nezbytná


    Vždy se snažíme nacházet
kompromisy mezi stromy a lidmi.