ARBORION CZ

Realizuji veškeré práce komplexní péče o dřeviny rostoucí mimo les v praktické i konzultační rovině.

VÝSADBY   >>>

ŘEZY   >>>

STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ   >>>

KÁCENÍ VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH   >>>

KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST   >>>

Ke každé zakázce přistupuji odpovědně a s respektem. V případě potřeby spolupracuji s kolegy arboristy, popř. využívám služeb ověřených odborných firem a dodavatelů. 

Při práci používáme techniky a technologické postupy odpovídající nejnovějším poznatkům z oboru a kvalitní profesionální nářadí a výstroj.

Pro případ odpovědnosti za škodu jsem pojištěn do výše plnění 5 mil. Kč. 

Po dohodě zajistím související služby jako frézování pařezů, štěpkování větví,....